Get Adobe Flash player

Požární sekční vrata

Jednotlivé sekce vratového křídla jsou navzájem spojeny ocelovými závěsy, spoje sekcí, ostění i nadpraží jsou navíc spojeny zpěňujícím produktem, který v případě požáru vyplní provozní spáry. Kvalitní ložisková ocelová kolečka zajišťují  snadný a bezúdržbový chod křídla požárního uzávěru. EI 30-60 DP1-C3, EW 30-90 DP1-C3. Mohou být opatřeny průchozími dveřmi.  Mohou být vyrobeny s kováním STANDARD ( nadpraží 500 mm), ZVÝŠENÉ ( pro vyšší nadpraží ),  VERTIKÁLNÍ ( plně vertikální posuv ).

požáry-IMG_0019-sekční

Požární výsuvná vrata

Jednotlivé segmenty vrat jsou spojené v kompaktní vratové křídlo. Jsou vyrobeny z tenkostěnných ocelových profilů s přerušeným tepelným mostem. Ostění i nadpraží je lemováno izolačním obložením se zpěňujícím produktem. Vrata je možno vyrobit s doplňkovou vlastností kouřotěsnosti Sa i Sm, která je odzkoušena dle EN 1634-3,  Vrata mohou být též ve variantě s protizávažím i bez protizávaží (pouze s motorem).  EI 30-120 DP1-C3, EW 30-180, DP1-C3

Se svislým kladením sekcí – možnost instalace průchozího křídla

S vodorovným kladením sekcí

požáry-IMG_0012-výsuvné

Požární konstrukce – třídy požární odolnosti

Třídy protipožární odolnosti :

EI – brání šíření požáru otvory v požárně dělících konstrukcích

EW – omezují šíření požáru otvory v požárně dělících konstrukcích

EI S C – brání šíření požáru, průniku kouře a zplodin hoření otvory v požárně dělících konstrukcích

EW S C – omezují šíření požáru, průniku kouře a zplodin hoření otvory v požárně dělících konstrukcích

Doba požární odolnosti se vyjadřuje číselným údajem v minutách. Např. 15, 30, 45, 60, 90

 

Třídění konstrukcí na základě požární odolnosti a hořlavosti

D1 – nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti. Obsahují v celé konstrukci nehořlavé hmoty, popř. obsahují hmoty hořlavé, na nichž nezávisí stabilita a únosnost konstrukce a které jsou zcela uzavřeny nehořlavou konstrukcí.

D2 – nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti. Obsahují i hořlavé materiály, na kterých závisí stabilita a únostnost konstrukce, v požadované době požární odolnosti ale nedochází k jejich hoření či uvolňování tepla.

D3 – zvyšují v požadované době intenzitu požáru. Nesplňují požadavky konstrukcí D1 a D2. Jde např. o běžné dřevěné dveře.

© 2016 WWW.KIRK.CZ - všechna práva vyhrazena