Get Adobe Flash player

Požární posuvná vrata

Vrata jsou vyrobena z jednotlivých segmentů pevně spojených v kompaktní vratové křídlo. Jsou vyrobeny z tenkostěnných ocelových profilů s přerušených tepelným mostem. Ostění je lemováno izolačnímobložením se zpěňujícím produktem. Posuvný mechanismus je vertikálně i horizontálně seřiditelný. Mají možnost instalace průchozího otočného křídla.  EI 30-120 DP1-C3, EW 30-180 DP1-C3

Jednokřídlový – samostatné křídlo s odsunem vpravo nebo vlevo, možno vyrobit i kouřotěsné

Dvoukřídlový –  dvě samostatná křídla s odsunem vpravo a vlevo, možno vyrobit i kouřotěsné

Teleskopický – jednokřídlový i dvoukřídlový, každé křídlo je tvořeno 2-3 díly, které se teleskopicky zasouvají za sebe, možnost kouřotěsnosti je možno stanovit jen posudkem výrobce

Požární konstrukce – třídy požární odolnosti

Třídy protipožární odolnosti :

EI – brání šíření požáru otvory v požárně dělících konstrukcích

EW – omezují šíření požáru otvory v požárně dělících konstrukcích

EI S C – brání šíření požáru, průniku kouře a zplodin hoření otvory v požárně dělících konstrukcích

EW S C – omezují šíření požáru, průniku kouře a zplodin hoření otvory v požárně dělících konstrukcích

Doba požární odolnosti se vyjadřuje číselným údajem v minutách. Např. 15, 30, 45, 60, 90

 

Třídění konstrukcí na základě požární odolnosti a hořlavosti

D1 – nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti. Obsahují v celé konstrukci nehořlavé hmoty, popř. obsahují hmoty hořlavé, na nichž nezávisí stabilita a únosnost konstrukce a které jsou zcela uzavřeny nehořlavou konstrukcí.

D2 – nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti. Obsahují i hořlavé materiály, na kterých závisí stabilita a únostnost konstrukce, v požadované době požární odolnosti ale nedochází k jejich hoření či uvolňování tepla.

D3 – zvyšují v požadované době intenzitu požáru. Nesplňují požadavky konstrukcí D1 a D2. Jde např. o běžné dřevěné dveře.

© 2016 WWW.KIRK.CZ - všechna práva vyhrazena